ESPB557 Проект "Автентични текстове"

Анотация:

Курсът има за цел:

• да мотивира студентите да работят с автентичен текст;

• да насърчи студентите към детайлно разбиране на автентичен текст;

• да развие у студентите умение за писмено резюмиране на автентичен текст;

• да насърчи студентите да работят с речници и справочна литература.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да анализират детайлно автентичен текст от лексикална гледна точка;

2) могат:

• да разбират автентичен текст с невисока трудност.


Предварителни изисквания:
Студентите да владеят испански език на ниво В2 според Европейската изикова рамка на Съвета на европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Оригинални автентични текстове на испански език.