ESPB556 Проект „Терминологична банка - обществено-политическа терминология“

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с общите аспекти при превода на обществено-политически текст.

• с лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст.

• с преводаческите стратегии и техния избор.

• с методите на работа със справочна литература.

• със създаването на терминологична помощна банка по общестдено-политическа терминология в помощ на преводача.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите стратегии при превода на обществено-политически текст.

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретация.

2) могат:

• да превеждат достъпни обществено-политически текстове и да намират адекватни

решения.

• да създават терминологична банка с обществено-политическа тхерминология.


Предварителни изисквания:
• да владеят испански език на равнище В2 според езиковата рамка на Съвета на Европа.

• да имат широка обща култура.

• да имат познания в областта на обществено-политическата действителност в България и в международен план.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Общи принципи при съставянето на терминологични банки. Проблемни аспекти.
  2. Съставяне на терминологична банка за ЕС и неговите основни институции.
  3. Принципи на съставянето на терминологични банки за следните организации: - ООН - НАТО - ЮНЕСКО - Други основни международни организации

Литература по темите:

Специализирани книжни и електронни испански и испаномерикански обществено-политически издания.