ESPB555 Проект „Испания през вековете - история и културни паметници“

Анотация:

Проектът цели да провери усвоените от студентите знания в областта на културните феномени, исторически възникнали на територията на днешна Испания, както и степента на осмисляне на различните влияния и тенденции, оказали влияния върху културата на Полуострова. Освен това чрез този проект студентите могат да покажат уменията си за формулиране и доказване на значими тези, оформянето им като научен текст и подходящото им академично представяне.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите са получили подробна представа за развитието на Испания и всички значими процеси, обуславящи нейното развитие. Познават най-ярките имена и събития, които са формирали водещите културни реалности в Испания и значението им за световната културна съкровищница.

2) могат:

Могат да анализират, систематизират и да правят обобщения и връзки на културологични тенденции в Испания с развитието на историческите и културни процеси в Европа и Латинска Америка..


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Добро владеене на испански език и интерес към историята на Испания.

? Познания за хода на историческото развитие на Испания и за културните процеси в Западна Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Costumbres y tradiciones espanolas, raices multiculturales
  2. Monumentos romanos en Espana
  3. Monumentos hispanoarabes
  4. Las catedrales espanolas
  5. Espana, la duena de los mares
  6. Acervo cultural de Espana

Литература по темите:

СЛАВОВА, Любка С.:Apuntes de historia de la literatura espanola, Sofia, Colibri, 2008.

Лекции и записки по история и цивилизация на Испания.