ESPB516 Делова кореспонденция

Анотация:

Курсът се състои от 30 ч. упражнения, които имат за цел да развият у студентите основни умения за боравене с терминологията и формата на съвременната търговска кореспонденция на испански език.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Румяна Петкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

" Структурата на търговското писмо;

" Основните параметри на езика на рекламата;

" Основна терминология от областта на търговската кореспонденция.

2) могат:

" Да пишат главните типове търговски писма;

" Да пишат факсове, телеграми, телекси, информации, сертификати, протоколи и др


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език най-малко на равнище В1 по Съвета на Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Курсова работа 20% Устен изпит 30%

Контролни упражнения 30% Практически изпит 20%