ENGB027 Писмен превод от английски на български език

Анотация:

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: