ENGB546 Семинар "Практическа граматика"

Анотация:

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: