MUSB055FM Фолклорни музикални изкуства

Анотация:

• Овладяване на съвършена гласова постановка в определен певчески стил,певчески похвати и характерна фонетична определеност. Постигане на традиционно творческо изпълнение на народната песен.Изграждане на професионални певчески навици,постигане натехника и култура на пеенето.Изграждане на собствен репертоар.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е спецификата на пеене и характерната фонетична определеност в различните фолклорни области

2) могат:

• Да постигнат традиционно творческо изпълнение на народната песен

• Да изградят професионални певчески навици и култура на пеене

• Да дешифрират и интерпретират песенен материал

• Да създадат свой собствен репертоар


Предварителни изисквания:
• Да са изучили предходните части народно пеене,теория на музикалните елементи,солфеж.

• Студентите да имат изявен интерес към българската народна песен, да притежават музикални и вокални дарования, творчески данни и вътрешноемоционална нагласа. Успоредно изучаване на солфеж и теория на музикалните елементи



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Слушане на характерни образци от други фолклорни области.Анализ на специфично звукообразуване и орнаментика
 2. Разучаване на песни от избраната от студента фолклорна област
 3. Разучаване на вокализ от избраната фолклорна област
 4. Упражнения за изработване на характерна орнаментика
 5. Разучаване на безмензурна песен.Упражнения
 6. Упражнения за овладяване на орнаментиката на разучената песен.Вокализ
 7. Художествено изработване на материала
 8. Ладово-интонационни особености на песните от фолклорната област
 9. Разучаване на обредни песни от избраната фолклорна област
 10. Разучаване на песни в неравноделен размер
 11. Упражнения върху разучените песни и вокализи
 12. Вокално-технически прийоми, характерни за фолклорната област. Примери
 13. Прилагане на различни вокално-технически прийоми в разучените песни
 14. Творческа интерпретация на разучените песни
 15. Обобщителна работа

Литература по темите:

• Хаджиев, П. – Шопов,К. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1978

• Кушлева, А.- Кушлева,Ст. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1974

• Диамандиев, Асен. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Наука и изкуство” С 1974

• Чивчиева, Цв. – Имандиева,В. Солови народни песни със съпровод на пиано. ДИ”Музика” С 1975

• Прашанов,Тодор. Солови народни песни със съпровод. ДИ”Наука и изкуство” С1974

• Шопов, К. Български народни песни и хора ИК „Фортуна прес” 2006

• Стойков, Н. Солови народни песни със съпровод на народен оркестър. ДИ „Музика” С 1975

• Иванова, Д . Солови народни песни със съпровод на пиано. АКТ „Мюзик” Пловдив 2001

• Георгиева, Р. Популярни народни песни със съпровод на пиано. Част първа- Тракия АМТИИ Пловдив 2006

• Иванова, Д. Запели ми са млади момци. Солови народни песни с клавирен съпровод. АМТИИ Пловдив 2004

• Микова, Зоя. Дъх от Плевенско. Солови народни песни със съпровод на пиано. АМТИИ Пловдив 2007

• Досев, Любен. Народни песни с клавирен съпровод. АМТИИ Пловдив 2003

• Пауров, Стоян. Сън сънувах. Солови народни песни със съпровод на пиано. И „Нова Магнаура” Пловдив 2003

• Станилова-Калудова,Св. Солови народни песни с клавирен съпровод.

• АМТИИ Пловдив 2009

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира на базата на изпълнението на текущи практически задания.При липса на текущи оценки- студентът се явява на устен практически изпит.