MUSB558 Български екзерсис - I част

Анотация:

• Курсът запознава с основите на българския танцов екзерсис.

• Представя основните етапи от провеждането на екзерсиса, както и неговите разновидности взависимост от възрастовата, но и професионална характеристика на танцьорите.

• Да запознае студентите с начините на построяване и методите на преподаване на български екзерсис, за работата си по постигане и поддържане на високо изпълнителско ниво на танцьорите.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните елементи на българския екзерсис.

• Различните упражнения, които са част от комплекса на българския екзерсис и се изпълняват на диагонали и танцови комбинации.

• Възрастовите и професионални особености при построяването на екзерсиса в зависимост от участниците в него.

Основната терминология в българския екзерсис.

2) могат:

• Да провеждат часове по български екзерсис.

• да провеждат репетиции на състави.

Да работят с деца от различни възрастови групи
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основните характеристики и стилистични особености на фолклорните танци в отделните фолклорни области на България.

• Да са изучавали музикална теория и ритмика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е екзерсис? Кога и как е създаден българският танцов екзерсис.
 2. Основни понятия. Позиции на караката. Позиции на ръцете.
 3. Построяване на урока по български екзерсис. Условия необходими за нормалното протичане на учебните часове по екзерсис. Посоки на танцовата зала
 4. Упражнения на станка – “лост на пръсти обикновен”, “лост на пръсти с чупене на глезена и чукче”, “лост на пръсти с преминаване”и други.
 5. Упражнения на станка – “клякане”, “изхвърляне” (Battements tendus jetes), “лост - почивка” и други.
 6. Упражнения на станка – “малки кръгове по земя”, “големи кръгове”, “кръгове във въздуха”и други.
 7. Упражнения на станка – “Дайчово”, “пружикни и заложки”, “високи лостове във въздуха”, “минчо”и други. Упражнения на станка – “прегъване”, “испаич”, “чукче”, “сборинка”, “набиване”.
 8. Преговор на всички упражнения на станка и тяхното използване в построяването на урока.
 9. Упражнения на среда - “лост на пръсти обикновен”, “лост на пръсти с чупене на глезена и чукче”, “лост на пръсти с преминаване и завъртане” и други. Упражнения на среда – “клякане по първа позиция”, “големи кръгове по земята”и други. Упражнения на среда – “минчо”, “врат, рамене и ръце” и други.
 10. Упражнения на среда – “черкезка”, “за ръце”, “прегъване на среда” и други. Упражнения на среда - танцови комбинации.
 11. Текущ конторл
 12. Диагонали
 13. Танцови комбинации
 14. Цялостно изграждане на екзерсис

Литература по темите:

• Абрашев, Г. Композиция на танца, С.

• Дженев, К. Кинетография, С. 1979

• Дженев, К., К. Харалампиев, Т. Кючуков, П. Захариев, Терминология на българската танцова хореография, С. 1965

• Илиева, А. Проблеми на формообразуването в българските народни танци, С. 1979

• Илиева, А. Структурно изграждане на българските народни танци като критерий за историческа стратификация, сп. Българско музикознание, С. 1979

• Кацарова, Р. Български танцов фолклр, С. 1955

• Несторов, И. Хората на Добруджа, С. 1957

• Петров, К. Танците на Средна Северна Североизточна България

• Петров, К. Танци от Добруджа

• Списания Танцово изкуство, 1960 – 1990

• Янакиев, Й. Български екзерсис, Благоевград, 2000

Средства за оценяване:

тест - 30 %

практически задачи - 60 %

участие по време на семестъра - 10 %