MUSB055G Поп, джаз и класически инструмент китара

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Пролетен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от втори курс на ФБО които изучават специалността поп, джаз и класически инструмент китара. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса е към усъвършенстване на придобитото в предишните части теоретично и практично познание и изпълнителски умения, към овладяване на различни технически похвати, към работата по различни модели на интерпретация в обучението по китара, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Валери Градинарски  
 Николай Шейнов  

Описание на курса:

Компетенции:

Придоиване на начални знания по хармония

Повишаване на акордовата техника.

Повишаване на необходимите маематически умения при изчисляването на акордите и планирането им върху грифа за конкретно произведение.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални умения. Те следва да са преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са натрупали необходимите познания за работа по специалността.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Арпежи на мажорните и минорните ризвучия. Популярни секвенции с рут тон от 5-та и 6-та струна.
  2. Елементарна теория.Четиризвучия(сепакорди). Качествени и количествени инервалови съотношения.
  3. Форми и разполжение септакордите върху грифа на китарата.
  4. Методика на извеждането на септакорди от добре познаите вече форми за квинтакорди при съблюдаването на минимално движение и добро гласоводене.
  5. Усвояване на арпежите на мажорните четиризвучия по метода на надграждането на арпежите на мажорните тризвучия.
  6. Две,пет,едно.
  7. Квинтово – квартови секвенции.
  8. Изучаване на джаз стандарти на електрическа китара и популярни пиеси за класическа китара от злания фонд.

Литература по темите:

Кирилица

1. Панайотов, П. Гами и технически упражнения за китара. „Музика“, София, 1987.

2. Панайотов, П. Школа за китара. „Музика“, София, 1988.

3. Панайотов, П. Школа за електрическа китара. „Музика“, София, 1988.

4. Панайотов, П. Методически виждания за началното обучение по китара. „Музикални хоризонти“, кн. 10, София, 1988.

5. Панайотов, П. Леки пиеси за китара. „Музика“, София, 1989.

Латиница

Leavitt, William. Reading Studies for Guitar: Positions One Through Seven and Multi-Position Studies in All Keys. Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. Advanced Reading Studies for Guitar: Guitar Technique (Advanced Reading: Guitar). Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. A Modern Method for Guitar, Volume 1