VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите избрали за своя специализация изкуството от стъкло с историята на стъклописите в Европа, както и с различните техники и технологии използвани при създаването на стклописи.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р
доц. Константин Вълчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще познават основната литература и ще паметници в Европа

Ще могат да разапознават и работят с резличните техники и технологии за създаване на стъклописи.
Предварителни изисквания:
Основен курс по силикатни форми

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в проблематиката на курса
  2. Стъклото в древността
  3. Стъклото в Римската империя
  4. Стъклото през Средните векове
  5. Християнската иконография
  6. Архитектура и витраж
  7. Средновековни и съвременни техники за работа създаване на витражи - работа в стъкларско ателие.
  8. Международни форуми и издания за стъкло
  9. Посещение на обект
  10. Заключителна лекция

Литература по темите:

Константин Вълчев Изкуството от стъкло

Средства за оценяване:

Реферат

Проект

Присъствие и участие