VIPB530 Етюдна рисунка - І част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните принципи на изграждане на човешката фигура в рисунката. Разглежда се проблематиката за обемно изграждане на човешката фигура в графичната рисунка.

Постановките през време на семестъра дават възможност на студентите да овладеят обемното изграждане на човешката фигура в различни пространствени положения. Важна част от обучението в курса е и запознаването със специфичните характеристики на различни графични материали от класическия графитен молив до сух пастел и креда.

Рисунките на човешка фигура в различни положения и ракурси дава възможност на студентите да усъвършенстват композиционните си умения и пропорционални взаимоотношения в пространството на листа. Раздвижените пози и стоеж на човешката фигура с опора в различни точки е в основата на голяма част от постановките по време на семестъра.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават анатомията и строежа на човевешката фигура

• Да познават мускулатурата на човешката глава,тяло и крайници

• Да познават особеностите на графичните материали използвани в рисунката

2) могат:

• Да създават графични рисунки с класически графични материали ( молив, въглен, пастел, креда)

• Да владеят щтриховото и тоново разнообразие и особености на композицията в рисунката

• Да експериментират при създаването на класически рисунки и да ги трансформират за употреба в керамични творби и художествено стъкло


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Рисуване на голо тяло. Проблеми
 2. Рисуване на голо тяло. Проблеми Анатомически понятия и пластично изобразяване на двигателния апарат; Рисуване на гипсово екроше в предно и задно положение;
 3. Строеж на фигурата Разпределение тежестта на фигурата върху двата крака
 4. Гола, права фигура с тежест върху стъпалото на единия крак, без опора
 5. Права гола фигура (мъж, жена) с изнесена тежест на тялото върху единия крак и опора на ръцете – гръб
 6. Гола права фигура ( мъж, жена) в движение с ангажирани ръце – 2 ч.
 7. Седнала, гола фигура ( мъж, жена) в спокойна, нераздвижена поза
 8. Седнала, гола фигура ( мъж, жена) с максимално раздвижен торс
 9. Детайли на човешка фигура – глава, крака, ръце
 10. Полулегнала фигура. Ракурси
 11. натомически понятия и пластично изобразяване на двигателния апарат; Рисуване

Литература по темите:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

• Станев, Александър. Рисуването – някои методически и творчески процеси в българската държавна художествена академия., София, Просвета

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. ,София, Издателство „Народна просвета“ , 1985.

• Станев, Александър. Рисуването., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1992

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

• Lamerand, Jean - Pierre .Sketch Draw & Paint [6 Books in 1], Hinkler Books

• Francico Asencio Cerver, Rastels for beginners, издателство “Koneneman”, 1999

• William Packer, Fashion Drawing in vogue, 1997

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс