VIPB451 Проект по графичен дизайн в керамиката

Анотация:

Целта на курса е да обвърже керамичното изкуство с графичния дизайн, под формата на различни дизайнерски проекти - от подготовка на копирки до визуална идентичност за изложба и др.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципа на изграждане на заготовки за керамични копирки

• стъпките за представянето на керамично произведение или керамична изложба

• теорично и практично как да създадат интердисциплинарен проект.

2) могат:

• да създават дигитални или дигитално обработени изображения, които да трансферират върху керамика

• да изготвят визуални материали за керамични произведения и изложби - плакати, покани и т.н.

• да създават съвременни артистични обекти, използващи изразните средстав на керамиката и графичния дизайн
Предварителни изисквания:
Студентите да имат интерес към изкуството, и в частност керамиката и дигиталните технологии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел по предварително поставени теми
  2. Практическа работа върху конкретен проект
  3. Самотоятелна работа

Литература по темите:

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017

• Николова, Т., Б. Шишкова, Ц. Тръпкова, Ц. Шипкова, А. Найденова, К. Константинова.Български продуктов дизайн 2000/2022, Бисмар, 2023

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Купър, Дж. К. Илюстрована енциклопедия на традиционните символи, София, Петър Берон, 1993