VIPB450 Практика по керамика и порцелан в УПИЗ или във фирма по договор

Анотация:

Курсът е създаден с цел прехвърляне на уменията на студентите, от ателиетата по керамика и порцелан в промишлени условия, което поставя студентите в друга професионална среда, различна от университетската. Работи се в голям мащаб и в напълно производствени условия.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- разликата междувъзможностите, които дава едно работно ателие и условията, които дава една производствена среда;

- Ще бъдат подготвяни за интегриране в производствени предприятия и за работа в мащаб;

- Умело ще съчетават познание в реална производствена среда.

2) могат:

- да създават уникални и мащабни произведения от керамика и порцелан извън територията на НБУ;

- да експериментират , което е най-съществената полза от пребиваването на всички видове практики извън територията на НБУ.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат отношение към изкуствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел върху зададените семестриални теми
  2. Практическа работа по конкретни задача
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1988

• Панова, С. Керамични пещи за художествена практика, София, НХА, 2010

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017