POLB105 Политически анализ

Анотация:

Курсът предлага запознаване с основните методи на политически анализ.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Момчил Баджаков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Анализ на политически проблеми и събития.

Анализ на количествени данни

Качествен анализ

подготовка на писмена работа и публично изказнване

Писане на курсова и дипломна работа

Презентация на бакалавърска теза
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Carol Jones, Qualitative interviewing. In: Graham Allan, Chris Skinner, Handbook for Research Students in Social Sciences. - Falmer Press, 1991.

Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research. - Sage Publications, 1989, The substance of the study: framing the research question.

Graham Allan, Qualitative research. In: Graham Allan, Chris Skinner, Handbook for Research Students in Social Sciences. - Falmer Press, 1991.

Gregory Scott, Stephen Garrison, The Political science student writer’s manual. – Prentice hall, 1998. Organizing the research process.

Helen Finch, Jane Lewis, Focus Groups, In: Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice. - Sage Publications, 2003.

Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice. - Sage Publications, 2003, Robin Legard, Jill Keegan, Kit Ward, In depth interview, In: Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice. - Sage Publications, 2003.

Janet Buttolph Johnson, Richard A.Joslyn, Political science research methods. – CQ Press, Washington D.C., Second edition, 1991. Document analysis: Using the written record.

Kimberly Neuendorf, Content Analysis Guidebook. - Sage Publications, 2002, Defining content analysis, Beyond description. An integrative model of content analysis.

Malcolm Williams, Making sense of social research. - Sage Publications, 2003, From question to method.

Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: an Introduction. – MacMillan, 1996, The comparative metho.

Royce A. Singleton, Bruce C. Straits and Margaret Miller Straits, Approaches to Social Research.- Oxford university press, 1993, The nature of science.

Средства за оценяване:

тест

курсова работа

презентация на курсовата работа