VIPB513 Композиция в цвят - І част

Анотация:

Композицията, това е граматиката на пластичната форма – нейната организация в условното пространство на картинното поле.

Композицията в цвят се обуславя от това, че цветът е базисна определеност, даденост в образа на формата. Основна задача на композицията е да организира пространството, да определи идейния център и неговия контакт с периферията. Цветът е носител на емоционален заряд. От него зависи образната характеристика определяща съдържанието на пластичната цветна композиция.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Чрез композиционните цветни задачи студентът придобива знание, усет към цвета. Възможността да борави с него е да го организира в различни тонални съчетания. Изгражда умения да твори пластични цветни форми чрез съпоставянето на студени и топли тонове.


Предварителни изисквания:
Чрез прости натурни постановки от битови предмети, студентът се научава да наблюдава, да усеща характера на цветната задача, да определя гамата на цветната композиция и нейната тонална чувствителност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Човешкото тяло – пластична анатомия

автор – Бамес

София, 2000г.

2. Животинското тяло - пластична анатомия

автор – Бамес

София, 2001г.

Средства за оценяване:

Оценяването на студента, изучаващ изкуство е трудно.

Оценката на резултата не трябва да носи стерилна академичност. Подходът на оценяване е строго индивидуален към всеки обучаван.

Оценката е мярка не на краен резултат, а е оценка на процеса на развитието. Това е процес, който се следи през цялата година.

Личният контакт до голяма степен определя успешния резултат. Важен е словесният процес на контрол, където се изгражда взаимното доверие и взаимното израстване като качество един към друг.

Оценката не е бележка, макар тя да е важен институционален белег, печат към документ.

Много е съществена психичната оценка. Ученикът я разбира чрез конферансите. Студентът трябва да се познае като артист, за да може да освободи творческата си енергия – трамплин към неговото развитие и професионално израстване.