VIPB461 Практика по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция

Анотация:

Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: