VIPB584 Компютърна графика: photoshop - І част

Анотация:

Курсът цели да провокира творческото мислене. Студентите изграждат концептуална дигитална графика, като едновременно навлизат в дълбочина в графичния продукт PhotoShop.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

 Петър Кесерджиев  
гл. ас. Христина Дякова  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни методи за професионална обработка на растерни изображения.

Познават в дълбочина възможностите на графичния продукт.

2) могат:

Да прилагат знанията с въображение.

Да създадат свое собствено произведение.


Предварителни изисквания:
Основно владеене на Photoshop.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

www.adsoftheworld.com

www.behance.net

www.digitalartistdaily.com

Средства за оценяване:

Курсова работа. Контролни задачи.