VIPB583 Приложна графика: исторически аспекти

Анотация:

Студентите се запознават с някои от основните стилове в изобразителното изкуство, повлияли върху приложната графика (пример – Сецесион, Опарт, Попарт и др.) Проследяват се важни тенденции и акценти в исторически и съвременен план. Съпоставят се постиженията на българската и световната приложна графика.

Представя се визуален материал, чрез който се анализират и конкретизират главните аспекти във визуалната комуникация.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти придобиват основни теоретични познания и практически умения в графичния дизайн. Получават се базисни подготовки и компетенции относно типографията и шрифтовите стандарти.

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите курса студенти се запознават теоретично със стилове и течения в изкуството като сецесион, опарт, попарт и др.

• Завършилите курса студенти се запознават с постиженията на българската приложна графика през ХХ век.

• Разглеждат се емблематични автори и техните произведения.

• Получават се задълбочени подготовка и умения относно типографията и шрифтовите стандарти.

2) могат:

• Самостоятелно да разпознават и анализират влиянието върху приложната графика на стилове и течения в изкуството като сецесион, опарт, попарт и др.

• Самостоятелно да създават проекти за плакати и серии от графични продукти с функционална насоченост.

• Получените познания се прилагат практически в разработваните задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на плаката, графичния дизайн и визуалната култура.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

• Рисувални и технически умения в проектирането.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Общ преглед на проблематиката на курса. Кратка историческа справка.
 2. Сецисион. История и автори.
 3. Плакат в стил "сецесион". Индивидуална тема за рекламен плакат.
 4. Изкуството на Алфонс Муха.
 5. Плакат в стил "сецесион". Изразни средства в "сецесион" и "ар нуво".
 6. Цвят и шрифт в стила "сецесион". Финализиране на рекламния плакат.
 7. Баухаус. Исторически преглед.
 8. Баухаус. Концепция, автори и произведения.
 9. Баухаус. Плакат за събитие в стил "Баухаус".
 10. Баухаус. Шрифт и типография. Финализиране на плаката.
 11. „Попарт“ – Исторически преглед.
 12. „Попарт“ – графичен дизайн на плакат.
 13. „Попарт“ – образ, цвят и субкултура.
 14. „Попарт“ – техники на отпечатване.
 15. Конферанс.

Литература по темите:

• „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

• „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

• ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

• „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

• Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

• „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

• „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

• „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс