VIPB581 Рисунката в приложната графика - І част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните принципи на изграждане на човешката фигура в рисунката. Теоретичната част на курса разглежда обширно анатомията на човешкото тяло - скелет и мускулатура. Тези знания са базата за бъдещо задълбочено разглеждане на проблематиката за обемно изграждане на човешката фигура в графичната рисунка. Постановките през време на семестъра дават възможност на студентите да овладеят обемното изграждане на човешката фигура в различни пространствени положения. Важна част от обучението в курса е и запознаването със специфичните характеристики на различни графични материали от класическия графитен молив до сух пастел и креда.

• Обучението в курса предполага и постоянно интерактивно проучване по темата, за което електронната платформа е неразделна част от тематичния му план. (Moodle)

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават анатомията и строежа на човешката фигура;

• Да познават мускулатурата на човешката глава, тяло и крайници;

• Да познават особеностите на графичните материали, използвани в рисунката;

2) могат:

• Да създават графични рисунки с класически графични материали ( молив, въглен, пастел, креда);

• Да владеят щтриховото и тоново разнообразие и особености на композицията в рисунката;

• Да експериментират при създаването на класически рисунки и да ги трансформират в плаканите форми на приложната графика;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интерес към класическата графична рисунка;

• Интерес към анатомията на човешкото тяло;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анатомия на човешката фигура Скелет Кости на горните крайници; китка, долна част на ръката; Кости на трупа Тазов пояс Кости на долните крайници. Глезен и ходило Череп Мускулатура. Същност на мускулите Поглед върху мускулатурата фронтално Мускулатура на задната част на тялото Мускули на крака Мускули на главата и шията отпред Мускули на шията и главата отзад Мускули на лицето Конферанс
  2. практически разработки: рисуване и графика графични материали линия, петно, щрих

Литература по темите:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

• Станев, Александър. Рисуването – някои методически и творчески процеси в българската държавна художествена академия., София, Просвета

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. ,София, Издателство „Народна просвета“ , 1985.

• Станев, Александър. Рисуването., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1992

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс