VIPB580 Шрифт - І част

Анотация:

Въведение в историята на шрифта, калиграфията и типографията.

Придобиване на основни познания по основни поропрции и взаимоотношения на отделните съставни елементи на шрифтовия знак, на отношенията между отделните знаци както графично, така и в план обща композиция.

Придобиване на базисни умения за проектиране на рационален шрифт от гротесков тип.

Усвояване на принципите на приложение на шрифта в графичния дизайн и значимостта на неговата роля.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

история и развитие на шрифта, калиграфията и типографията

история и развитие на славянските шрифтове - глаголица

основни принципи на проектиране на рационален шрифт – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

2) могат:

да проектират рационален шрифт от гротесков тип – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

професионално да кирилизират шрифтове на база латиница

да прилагат получените знания в областта на графичния дизайн
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Обща история на писмото и шрифта.
 2. Капиталис монументалис – съвършенство на главните букви.
 3. Обща история на типографията.
 4. Историческо развитие на славянските шрифтове – глаголица.
 5. Теория на калиграфията.
 6. Видове калиграфия – европейска, азиатска, арабска.
 7. Запознаване с принципите на построяване на гротеска и конструиране на главни букви от шрифта.
 8. Междубуквено и междуредово разстояние, разрядка.
 9. Създаване на класическа и свободна композиция на базата на гротеска. Монограм.
 10. Проектиране на приложна задача с гротеск – принципи, композиция.
 11. Основни принципи на блока, конструиране на главни, редовни и цифри.
 12. Проектиране на приложна задача с блок – принципи, композиция.
 13. История на пишещите материали и повърхности. Упражнения с право перо и четка.
 14. Практически занятия по калиграфия – методи и основни принципи. Видове дигитални шрифтове – характеристики и употреба.
 15. Дискусия и конферанс на задачите.

Литература по темите:

1. „Шрифтът през вековете“ – автор Васил Йончев

2. „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков.

3. ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

4. „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

5. „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

6. „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

7. „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

конферанс