NETB507 Practice on Programming

Анотация:

Мрежови технологии (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Ласко Ласков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: