VIPB517 Колажни техники в растерната графика (Photoshop Advanced)

Анотация:

Визуални изкуства

Преподавател(и):

 Петър Кесерджиев  
гл. ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: