VIPB565 Печатна графика - І част

Анотация:

• Разработва умения за импровизации и нестандартно мислене.

• Да мотивира студентите към търсене на нови форми за офолмление, съобразно новите технологични възможности.

• Разширява технологичните умения в областта на дизайна на текстови носител.

• Дава познания за новите компютърни технологии в тази област.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите успешно курса усвояват специфична терминология;

Могат да създават дизайн на печматно произведение;

Могат да комбинират подходящи шрифтови образци и изображения.


Предварителни изисквания:
Базисни умения по рисуване.

Да имат отношение към дизайна и оформлението.

Да имат асоциативно мислене и визуален вкус.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Печатни издания. Видове и функция.
 2. Печатни издания. Специфични елементи.
 3. Полиграфия - хартия, мастила, материали и подвързване.
 4. Формати. Изходни формати.
 5. Билет за зоопарк. Задание.
 6. Билет за зоопарк. Специфични търсения. Рисунка и оформление.
 7. Билет за зоопарк. Шрифтово изграждане.
 8. Билет за зоопарк. Проекти.
 9. Билет за зоопарк. Проекти.
 10. Карта за зоопарк. Функция и оформление.
 11. Карта за зоопарк. Стилизация.
 12. Графично съзвучие на билет за зоопарк и карта. Общи дизайнерски решения.
 13. Графично съзвучие на билет за зоопарк и карта. Общи дизайнерски решения.
 14. Конферанс.
 15. Финален конферанс.

Литература по темите:

На български език:

1. Паркър, Р., Професионален дизайн в рекламата, СофтПрес, (12.11.2006)

2. Тейлър, Д., Бранд визия, Дамян Яков, 2008

3. Деянов, П.,Психоанализа и рекламна символика, 2005

На английски език:

1. Taylor, A., Strategic Thinking for Advertising Creatives, Laurence King; 01 edition (30 Sept. 2013)

2. Veksner, S., How to Make It as an Advertising Creative, Laurence King; 01 edition (17 May 2010)

3. Barry, P., The Advertising Concept Book: Think Now, Design Later, Thames and Hudson Ltd; 3 edition (11 Aug. 2016)

4. Pricken, M., Creative Advertising: Ideas and Techniques from the World's Best Campaigns, Thames and Hudson Ltd; 2 edition (26 May 2008)

5. Ingledew, J., The A - Z of Visual Ideas: How to Solve any Creative Brief, Laurence King; 01 edition (10 Oct. 2011)

6. Boches, E., Sullivan, L., Hey, Whipple, Squeeze This: The Classic Guide to Creating Great Ads, John Wiley & Sons; 5th Revised edition (16 Feb. 2016)

7. Trott, D., One Plus One Equals Three: A Masterclass in Creative Thinking, Macmillan; Main Market Ed. edition (4 Jun. 2015)

8. Trott, D., Predatory Thinking: A Masterclass in Out-Thinking the Competition, Macmillan; 1 edition (23 May 2013)

9. Hegarty, J., Hegarty on Creativity: There are No Rules, Thames and Hudson Ltd; 01 edition (10 Mar. 2014)