VIPB562 Илюстрация: типаж, ситуация и среда

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства у студентите творческо мислене, богато въображение и обща графична култура.Задачите по време на семестъра са свързани с изграждането на характерни типажи и ситуирането им в среда.Изграждането на нереални и фантастични типажи и герои инспирирани от реално съществуващи предмети дава на студентите възможност да развият илюстративно - изобразителни умения. Използването на различните графични и живописни материали в илюстрирането са от значение за цялостното творческо развитие на студентите.Една от задачите по време на семестъра е т.н. "Sketchbook",която дава възможност на студентите да развият фантазното си мислене и да изграждат различни типове композиция в пространството на книжното тяло.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да имат позанания за историята и видове илюстрация

• Да имат познания за използването на различни графични и живописни материали и видове стилистика в илюстрирането

2) могат:

• Да създават илюстративни типажи с различни изобразителни техники

• Да експериментират при създаването на класически или дигитални илюстрации


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Исторически аспекти и видове / стилове в илюстрацията
 2. Изразни средства в илюстрацията – класически и дигитални
 3. Работа с текст (фолклор, класическа литература, поезия и др.)
 4. Определяне на ключови моменти и сцени
 5. Създаване на типаж – главни и второстепенни герои
 6. Хибрид – създаване на хибриден типаж
 7. Сториборд - методи на изграждане / структура
 8. Композиция по разтвори
 9. Шаржови типажи – мимика и изражение
 10. Преден план и акценти
 11. Акварелни техники в илюстрирането – акварел, акварелни моливи
 12. Колажни техники в илюстрирането
 13. Sketchbook – илюстративен дневник
 14. Ink-ване в илюстрацията – маркери
 15. Конферанс – финално оценяване

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Рейвънскрофт,Линда. Ръководство за рисуване на герои от приказките., София, Книгомания, 2011

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., София, Захарий Стоянов

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

Допълнителна литература:

• Zeegen, Lawrence. The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing,1996

• Imoto, Sachiko. Illustration School – Let’s Draw happy people, 2010

• Gastman, Roger. Juxtapoz Illustration, 2008

• Wiedermann, Julius. Illustration Now, 2011

• Rees, Darrel. How to be an Illustrator, 2008

• Withrow, Steve. Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, 2009

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс