TEAB541 Семинар „Класическа драматургия“

Анотация:

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: