TEAB505 Драматичен и постдраматичен театър I част - Методи и пиеси

Анотация:

• Курсът е двусеместриален и има за цел да запознае студентите с основните понятия и проблеми в развитието на драматическия и постдраматически театър и неговия най-актуален опит. Първата част запознава студентите с автори и пиеси, задаващи разбирането за театър, произлизащ от драмата и поставящ я като автономна фикционална цялост, тоест с драматическия театър. Втората му част им представя онези централни по значението си автори и текстове, които се свързват повече с практиката на постдраматическия театър (Х.Т.Леман) от 60-те години насам.

• Първата част цели да въведе пиесите в драматическия театър като ги обясни и представи – и в дългата им историческата им перспектива на обвързаност със сценичния опит на инсцениране и интерпретиране, и в актуалното им присъствие в практиката на съвременния театър

• Основна цел на курса е заедно с практическото обучение на студентите в програмата по създаването на цялостно произведение - на спектакъл през третата година -, да въведе и теоретически знанието за различни видове драма, които са определили основните сценични парадигми и –изми в отделните театрални стилове и режисьорски естетики в съвременния театър. Така теорията и практиката се допълват непосредствено в обучението в бакалавърската програма

• Курсът ще се съсредоточи върху представянето на тези автори и пиеси и върху по-подробното им обсъждане и дискутиране в съпътстващата лекциите семинарна работа.

• Запознаване на студентите с актуалната проблематика на съвременното писане за театър.

• Акцент върху интер-дисциплинарността на съвременната театрална практика (театър – кино, театър – визуални изкуства, театър - медии и пр.)

• Ефективно обговаряне в динамична дискусионна среда на акцентираната проблематика. Интерактивен и дискусионен принцип на организация на семинара.

• Изграждане на среда и мрежа за активна социална комуникация между студенти и професионалисти (практици и теоретици), която да надхвърля рамките на курса и работния семинар в него.

прочети още

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни методи в развитието на драматичния театър, произтичащи от основни за неговото съществуване теории

• основни понятия и фигури в тях

• основни парадигми на драматичния театър и причините за тяхната смяна

• значението им за съвременния театър като цяло и за театъра в България в частност

2) могат:

• Да ги съотнасят към практическия си опит като работа в различни парадигми за театър

• Да осъществяват модерната връзка между теория и практика, в рамките на която да формулират функциите и правилата на изкуството и в своята работа


Предварителни изисквания:
основни понятия в театралната теория и практика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Бекет, С. В очакване на Годо, Щастливи дни, Не-аз, Краят на играта. - работни копия – Библиотека на САБ

2. Бернхард, Томас, Събрани пиеси, С. Рива. 2010

1. Брехт, Б. Ранният Брехт., С. Рива, 2008

2. Брехт, Б., Пиеси, в: Избрани творби в 4 т., 1984, С.

3. Брехт, Едноактни и пиеси уроци ., 2009, С.Рива и Избрано. Пиеси, т.3., С.1984 и Купувачът на месинг, т.4,

4. Ведекинд, Фр., Пробуждане на пролетта, С. 2003

5. Виткевич, Пиеси, С. 1993

6. Горки, М., На дъното, Еснафи

7. Дечева, В., Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. С.2003

8. Диалози с Чехов: 100 години по-късно, Факел, 2004

9. Драматургията на Чехов – динамика на неизменността, в: Руска литература, С. 2002, с.225-254

Дългият път на деня към нощта, С. 1971, Библиотека Театър на ХХ в.

10. Дюренмат, Фр., Пиеси.С. Рива. 2011

11. Еслин, Мартин, Харолд Пинтър. В: “Театърът на абсурда”, ТБ, 1981/4, с.130-148

12. Жари, Ал., Юбю. Юбю крал, Юбю рогоносец, Окованият Юбю, С.1996

13. Жьоне, Ж., Слугините, работни копия – Библиотека на САБ

14. Ибсен, Х., Драми, С.1981

15. Ибсен, Х., Драми, С.2003

16. Йонеско ,Й – Пиеси, в: Въздушният пешеходец, С. 2008, Леге Артис

17. Йонеско, Й., Есета., в: Гестус, 1990/ 7-8, с.107

18. Иренстейн, Р., Възход и падение на commedia dellarte. В: Hоmo ludens, 2004/10, с.150- 163

19. Колтес, Ж.-Мари, В самотата на памуковите полета, Роберто Зуко - работни копия – Библиотека на САБ

20. Лукач, Д., Към социологията на модерната драма, в: Хаос и форми, С. 1989

21. Леман, Ханс-Тийс Постдраматичният театър. Превод Гергана Димитрова. Нов български университет. С. 2015. 608 с.

22. Мартин Еслин, Театър на Абсурда, в: Театрален бюлетин (ТБ), 1985/6

23. Метерлинк, М., Вътре, Натрапницата, Смъртта на Тантажил, Пелеас и Мелизанда. В: “Сврака на бесилката” и още 8 пиеси от класиците на белгийската драматургия Морис Метерлинк, Фернан Кромелинк, Мишел дьо Гилдерод. С.2002

24. Милър, А., Смъртта на търговския пътник, Цената, След грехопадението - работни копия – Библиотека на САБ

25. Мюлер, Х., МашинатаХамлет, Поръчението – в: Панорама/2001 и Гестус/ - работни копия – Библиотека на САБ

26. Мюлер, Х., Филоктет, Херакъл 5, хорация, Битката, Животът на Гундлинг, Фридрих фон Пройсен, Сънят Мечтата Викът Лесинг, Пустеещи брегове, Медеяматериал, Пейзаж с Аргонавти, С. 1989

27. Олби, Е., Случка в зоопарка, Кой се страхува от Вирджиния Улф, С.1972

28. Осбърн, Дж., Обърни се с гняв назад

29. Пинтър, Х. Пиеси в 2 т., С.2006, Еквус Арт

30. Пинтър, Х., Парникът, Завръщане у дома, Лунна светлина, С.1995

31. Пинтър, Х., Сутеренът, Гости на чай, Последна чашка, С., 1991

32. Пирандело, Шест лица търсят автор. С. 1969

33. Сартр, Ж.-Пол, При закрити врата, С. 2004

34. Сонди, П., Теория на модерната драма, С. 1990

35. Стопард, Т., Розенкранц и Гилдернстерн са мъртви, Аркадия – Съвременен британски театър.Панорама. С.1999

36. Стриндберг, А., Избрано в два тома, С.2002

37. Съвременен британски театър.Панорама. С.1999

38. Съвременна немска драма. Панорама. С. 2002

39. Тенеси Уйлямс, Стъклената менаджерия, С. 2011, Колибри

40. Фриш, М., Дон Жуан, или любовта към геометрията, С.1979

41. Хандке, П., Пиеси, С. Рива, 2007 и 2008

42. Чехов, А.П., Пиеси

43. Шепард, С., Състояние на ума

44. Шницлер, А., Време за признание, С. 2003

45. Шницлер, А., Хоровод на любовта., С.2011, Рива.

46. Шоу, Б., Човекът и оръжието, Пигмалион, Професията на г-жа Уорън в: Избрани пиеси. С. 1999

47. Юджийн О‘Нийл, Две пиеси на Юджийн О‘Нийл. С. 1996 и

48. Ян Кот, Фройд на Севера (Ибсен – прочетен по новому) ТБ, 1981/3

Средства за оценяване:

участие в дискусиите и курсова работа