CSCB534 Проект: Операционни системи (UNIX/Linux)

Анотация:

Информатика

Преподавател(и):

доц. Росица Голева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: