CSCB532 Практика по програмиране и интернет технологии

Анотация:

Информатика

Преподавател(и):

проф. Красимир Манев  д-р
проф. Велина Славова  д-р
гл. ас. Филип Андонов  д-р
гл. ас. Марияна Райкова  д-р
гл. ас. Лъчезар Томов  д-р
доц. Стоян Мишев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: