ADMB611 Проект Администрация на европейските институции

Анотация:

Проектът е свързан с курс ADMB065 "Администрация на европейските институции". Всеки студент, след консултация с преподавателя ще получи тема за разработка свързана с някоя европейска институция.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р
гл. ас. Милена Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят подробно с историята и развитието на някоя европейска институция
Предварителни изисквания:
Записан курс ADMB065 "Администрация на европейските институции".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Студентите ще бъдат консултирани относно изискаванията за проекта.
  2. След предаването на проекта, той ще бъде обсъден с преподавателя.

Литература по темите:

Литературата ще бъде посочена след избирането на конкретната тема.