WEBB506 Моден дизайн – създаване на моден сайт

Анотация:

Целта на курса е да даде основни познания на студентите за модния дизайн и неговите различни направления и стилове. Курсът запознава с принципите на изграждане на различни видове модни сайтове и платформи и се правят практически разработки в тази област.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

 Вероника Якимова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1). знаят

- основните принципи на проектирането на графичен уеб дизайн за модни сайтове

2.) могат

-да правят проучване и да проектират разнообразен графичен дизайн за различни видове модни сайтове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Познаване на възможностите за работа с художествени материали. Базисни познания с работата на графични програми Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe XDФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. TEMA: 1 ВЪВЕДЕНИЕ
 2. TEMA: 2 СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДЕН САЙТ
 3. ТЕМА: 3 МОДНО ПОРТФОЛИО
 4. ТЕМА: 4 ДИЗАЙНЕРИ И ПАЗАРИ / КОНФЕРАНС
 5. ТЕМА: 5 УЕБ ПЛАТФОРМИ ЗА ВИСША МОДА / Конферанс
 6. ТЕМА: 6 ПРЕТ А ПОРТЕ / Резюме
 7. ТЕМА: 7 DIFFUSION LINE В УЕБ
 8. ТЕМА: 8 КОНФЕРАНС - ДИСКУСИЯ -АНАЛИЗ
 9. ТЕМА: 9 ПАЗАРНИ ЛИНИИ- ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН / МУЛТИПЛАТФОРМИ 1-ва част
 10. ТЕМА: 10 ПАЗАРНИ ЛИНИИ / ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - МУЛТИПЛАТФОРМИ 2-ра част
 11. ТЕМА: 11 ЕЛЕКТРОННИ ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ
 12. ТЕМА: 12 FASHION - WEB БРОШУРА
 13. ТЕМА: 13 ПРАКТИЧЕСКА КУРСОВА РАЗРАБОТКА
 14. ТЕМА: 14 КОНФЕРАНС / ДИСКУСИЯ /РЕЗЮМЕ
 15. ТЕМА: 15 FASHION PRODUCTION CATALOG

Литература по темите:

Faerm, Steven. Fashion design course: Principles, practice and techniques: the practical guide for aspiring fashion designers. Hauppauge: Barrons Educational Series, 2010

Valerie Cumming, C.W. Cunnington, P.E. Cunnington. The dictionary of fashion history. Oxford: Berg, 2010

Berg Fashion Library http://www.bergfashionlibrary.com/

Bye, Elizabeth. Fashion Design. New York: Berg, 2010