WEBB505 Създаване на запазена марка – лого и визуална идентичност

Анотация:

Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р
 Елена Вутова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: