WEBB504 Векторна уеб и рекламна графика – Adobe Illustrator

Анотация:

Има за цел да запознае студентите с основните принципи в компютърното двуизмерно проектиране с програма Adobe Illustrator. Изучава се векторната графика и основополагащите й принципи за проектиране на дизайнерски обекти. Търсен резултат в обучението на студентите е познанието и умението да боравят умело със средствата на софтуера за да постигат свойте дизайнерски цели.

aims to introduce students to the basic principles of two-dimensional computer aided design using Adobe Illustrator. It teaches vector graphics and its fundamental principles for planning design objects. A sought-after learning outcome for students is the knowledge and ability to proficiently use the tools of the software to achieve their design goals.

est de porter les principes de base de la conception assistée par ordinateur en deux dimensions à l'aide d'Adobe Illustrator à la connaissance des étudiants. Il enseigne le graphisme vectoriel et ses principes fondamentaux pour la conception d'objets. Un des résultats d'apprentissage des étudiants est la connaissance et la capacité à utiliser efficacement les outils du logiciel pour atteindre leurs objectifs de conception.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да изграждат успешни творчески композиции и чертежи чрез Adobe Illustrator.

• Да съставят собствени авторски проекти.

2) могат:

• Да работят свободно с интерфейса на програмата.

• Да показват професионални умения в презентирането на проекти пред по-широка публика чрез постиженията в Adobe Illustrator.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS2”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS3”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS4”- изд.СОФТПРЕС