BABB568 Практика по бизнес администрация

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Надя Маринова  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: