BABB566 Семинар: Еволюция на управленското мислене и практики

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р
доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: