NPRN515 Семинар „Грамотност в медиите и връзките с обществеността“

Анотация:

Конференция, която се провежда веднъж през семестъра. В нея участват студенти и преподаватели с доклади и научни съобщения по предварително обявена тема.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните тенденции за усъвършенстване на съвременните средства за комуникация.

2) могат:

Да анализират казуси от медийната и ПР сфера.

Да подготвят идеи и да ги представят в интерактивен формат.

Да работят в екип и да участват в конференция с преподаватели и други студенти.


Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на ПР, маркетинг, дигитални комуникации, социология и визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Търсене на информация.
  2. Анализ на информацията.
  3. Подготовка на презентация.
  4. Подготовка на презентация.

Литература по темите:

Сборници на департамент "Медии и комуниакция"