NPRN500 Проект „Особености на обществените електронни медии (БНТ и БНР)“

Анотация:

Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: