NPRN509 Журналистика за ПР

Анотация:

Важна част от дейността на ПР специалистите е комуникацията с медиите и журналистите. Затова целта на курса е да запознае студентите с теорията на журналистиката, както и с развитието на медиите в България и водещите държави.

• Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност:

• Лекции – 20 часа.

• Семинари – 10 часа.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Теорията и развитието на журналистиката като основа на тяхното академично образование

2) могат:

Да анализират видовете журналистика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат начални знания в областта на медиитеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Дерменджиева, Г. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. С., 2012.

• Дигиталните медии. Речник на основните понятия. В. Търново, 2012.

• Михайлов, В. Медиязнание. С., 2009.

• Панайотов, Т. Български издатели и журналисти. С., 2013.

• Панайотов, Ф. Вестници и вестникари. Книга за българския печат. С., 2008.

• Петров, М. Америка - социалният тропик. Социум и медии на САЩ от Пулицър до Мърдок. С., 2010.

• Петров, М., М. Попова, М. Вазински. Медиите в Европа. В. Търново, 2012.

• Попова, М. Журналистическата теория. В. Търново, 2012.

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез курсова работа. От друга – активността и качеството на участие в семинари.