NPRN509 Журналистика за ПР

Анотация:

Важна част от дейността на ПР специалистите е комуникацията с медиите и журналистите. Затова целта на курса е да запознае студентите с теорията на журналистиката, както и с развитието на медиите в България и водещите държави.

• Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност:

• Лекции – 20 часа.

• Семинари – 10 часа.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Теорията и развитието на журналистиката като основа на тяхното академично образование

2) могат:

Да анализират видовете журналистика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат начални знания в областта на медиитеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. Определение за журналистика
 3. Качествена журналистика
 4. Масова журналистика
 5. Разследваща журналистика
 6. Специализирана журналистика
 7. Онлайн журналистика
 8. Гражданска журналистика
 9. Дигиталните медии
 10. Известни журналисти
 11. Журналистиката в България
 12. Журналистиката в Англия
 13. Германската журналистика
 14. Журналистиката в САЩ
 15. Френската журналистика

Литература по темите:

• Дерменджиева, Г. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. С., 2012.

• Дигиталните медии. Речник на основните понятия. В. Търново, 2012.

• Михайлов, В. Медиязнание. С., 2009.

• Панайотов, Т. Български издатели и журналисти. С., 2013.

• Панайотов, Ф. Вестници и вестникари. Книга за българския печат. С., 2008.

• Петров, М. Америка - социалният тропик. Социум и медии на САЩ от Пулицър до Мърдок. С., 2010.

• Петров, М., М. Попова, М. Вазински. Медиите в Европа. В. Търново, 2012.

• Попова, М. Журналистическата теория. В. Търново, 2012.

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез курсова работа. От друга – активността и качеството на участие в семинари.