COMB840 Изкуства и медии

Анотация:

Курсът е посветен на взаимното влияние на две свързани помежду си обществени явления – изкуства и медии. Логиката в разкриване на последователното осмисляне на дисциплината се изгражда съобразно: І. Мястото на медиите в съвременното общество и техните характеристики. ІІ. Взаимодействие между изкуства и медии ІІІ.Масовостта като основен белег на съвременната култура.

Включва и практически задачи - 6 часа (разработки на анотации, пресрилийзи и други“

Посещение на културно събитие (театър, кино, изложба, концерт, премиера на книга) - 4 часа

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

теоретични знания за съвременните медии, които оказват съществено влияние върху облика на изкуствата

2) могат:

да се ориентират в утвърдени в живота аспекти на отношението “изкуства-медии”, на произтичащите от него реални и теоретични проблеми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Общи знания и умения в областта на медиите, речевото общуване, езиковата култура и изкуствата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

• ще проследим:

• 1. страници за култура в преса - всекидневник, седмичник, специализирано издание

• 2. ТВ предавания за култура - в новинарски блок, в културен блок, риалити формат

• 3. радиопредаване за култура - в новинарски блок, общокултурно предаване, специализирано (вероятно музикално) предаване

• 4. сайтове за култура - особено литературни (примерно liternet.bg, slovoto.bg)

ще посетим:

един спектакъл (след обсъждане кой да е той), за който да се напишат три възможни негови представяния

Да се ориентират:

1. Видове изкуства

2. Държавни, обществени и частни структури, които се занимават с изкуствата

3. Медийни жанрове, повлияни от изкуствата

Средства за оценяване:

1. Практическа задача

2. Тест