NPRN505 Онлайн пространство и връзки с обществеността

Анотация:

Курсът цели запознаване на студентите със съвременните възможности за онлайн маркетинг и ПР, запознаването им с онлайн медиите, начините на комуникация с тях и на ПР присъствие в Мрежата

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

ас. Жюстин Джадала Мария  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните типове онлайн медии, конкретни примери

Възможности за онлайн ПР чрез родните и световни онлайн медии и Интернет технологии

2) могат:

Да комуникират на добро ниво с онлайн медиите

Да подбират добре онлайн медиите в конкретната си ПР работа
Предварителни изисквания:
Работа с компютър и Интернет

общо познаване за водещите родни и световни онлайн медии

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Въведение. Обзор на онлайн медиите.
 2. 2. Потребление. Аудитория. Метрики.
 3. 3. Класически форми и формати. Web 2.0.
 4. 4. Уеб сайтът – основа на всяко онлайн присъствие
 5. 5. Блог. Блогосфера.
 6. 6. Корпоративен блог. Писане за блог.
 7. 7. Wikipedia
 8. 8. Google.
 9. 9. Социални мрежи и социални медии.
 10. 10. Инструменти за социални мрежи.
 11. 11. Микроблогинг.
 12. 12. Геолоциране и комуникация.
 13. 13. Правила за споделяне. Community management.
 14. 14. Писане за уеб. Комуникация с онлайн медиите.
 15. 15. Управление на репутация онлайн. Дигитална следа.

Литература по темите:

1. Томс, Ж. "Интернет рекламата. Мисията възможна"

2. Белогушева, Г., Ж. Томс "Първите в Българския Интернет"

3. Зийман, С. "Краят на рекламата, каквато я познаваме"

4. Голдблат, Дж. "Специални събития: Глобалният събитиен мениджмънт през 21. век"

5. Скот Кътлип, Ален Сентър и Глен Бруум, "Ефективен Пъблик Рилейшънс"