NPRN505 Онлайн пространство и връзки с обществеността

Анотация:

Курсът цели запознаване на студентите със съвременните възможности за онлайн маркетинг и ПР, запознаването им с онлайн медиите, начините на комуникация с тях и на ПР присъствие в Мрежата

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

ас. Жюстин Джадала Мария  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните типове онлайн медии, конкретни примери

Възможности за онлайн ПР чрез родните и световни онлайн медии и Интернет технологии

2) могат:

Да комуникират на добро ниво с онлайн медиите

Да подбират добре онлайн медиите в конкретната си ПР работа
Предварителни изисквания:
Работа с компютър и Интернет

общо познаване за водещите родни и световни онлайн медии

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Томс, Ж. "Интернет рекламата. Мисията възможна"

2. Белогушева, Г., Ж. Томс "Първите в Българския Интернет"

3. Зийман, С. "Краят на рекламата, каквато я познаваме"

4. Голдблат, Дж. "Специални събития: Глобалният събитиен мениджмънт през 21. век"

5. Скот Кътлип, Ален Сентър и Глен Бруум, "Ефективен Пъблик Рилейшънс"

Средства за оценяване:

Курсови работи

Есета

Тестове