NPRN502 Управление на специални събития

Анотация:

Да запознае студентите със съвременните методи и техники за управление на специални събития. Да покаже на студентите различните възможности, които съществуват за постигане комуникационните цели на компанията чрез прецизно управлявани специални събития. Да представи практиката и тенденциите при съвременните методи и техники в маркетинга на специални събития.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1) знаят

• да организарат, подготвят и реализират на специални събития,

• да ползват утвърдените международни практики, съобразени с България

• да подготвят и управляват бюджети на специалните събития.

2) могат

• да изследват ситуацията преди специалното събитие

• да изготвят план за реализицията на специално събитие

• да координират специално събитие


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Специални събития, д-р Джо Голдблат, РОЙ Комюникейшън, София 2004

2. Годишниците на Департамент “Масови комуникации”.

3. Сброниците от летните школи по ПР, организирани от Департамент “Масови комуникации”.

4. Events Management (Events Management S.) by Glenn Bowdin, Johnny Allen, William O'Toole, Rob Harris, Ian McDonnell.

5. www.ises.org

6. specialevents.com

Средства за оценяване:

1. Тестът със затворени въпроси върху теоретичния материал от курса

2. Участие в семинар с курсова работа