NPRN502 Управление на специални събития

Анотация:

Да запознае студентите със съвременните методи и техники за управление на специални събития. Да покаже на студентите различните възможности, които съществуват за постигане комуникационните цели на компанията чрез прецизно управлявани специални събития. Да представи практиката и тенденциите при съвременните методи и техники в маркетинга на специални събития.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1) знаят

• да организарат, подготвят и реализират на специални събития,

• да ползват утвърдените международни практики, съобразени с България

• да подготвят и управляват бюджети на специалните събития.

2) могат

• да изследват ситуацията преди специалното събитие

• да изготвят план за реализицията на специално събитие

• да координират специално събитие


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в глобалния събитиен мениджмънт и модели на практикуване на глобалния събитиен мениджмънт.
 2. Профил на професията събитийния мениджър
 3. Етапи в процеса на събитийния мениджмънт
 4. Основи за успех на едно специално събитие
 5. Сетивна среда на специалните събития
 6. Управление на финансите на специално събитие - изготвяне на бюджет
 7. Оценяване на специално събитие - методи и метрики
 8. Маркетинг на специални събития
 9. Спонсорство и специални събития
 10. Посещение на специално събитие. Анализ на организазцията и комуникациите – изложение, фестивал, панаир.
 11. Представяне на индивидуални студентски проекти за организиране на специално събитие.
 12. Представяне на индивидуални студентски проекти за организиране на специално събитие.
 13. Представяне на индивидуални студентски проекти за организиране на специално събитие.
 14. Представяне на индивидуални студентски проекти за организиране на специално събитие.
 15. Предизвикателства пред специалните събития в свят след Ковид-19
 16. Местата за специални събития у нас – традиционни събития и корпоративни събития. Представяне на големите изложбени и експозиционни центрове у нас.
 17. Управление на специалните нужди на събитията – закони за хората в неравностойно положение, съобразяване с особените нужди на гостите.
 18. Събития за набиране на средства. Ролята на благотворителни събития на българския пазар на специални събития, типове благотворителни събития и характерни черти в комуникациите им.
 19. Управление на риска – неотменна част от управлението на събития през 21. век. Основни характеристики и специфика на управленеито на риска.
 20. Морал, Закони и етика в събитийния мениджмънт – типични етични проблеми с индустирята, правила за етично поведение, кодекси и професионални стандарти.
 21. Закони и финансови правила - подготовка и утвърждаване на договори, лицензии, разрешения и всичко, което закона регламентира от дейността по провеждане на специални събития.
 22. Ролята на технологиите в модерния събитиен мениджмънт – преглед на най-използваните технологии и ролята им за постигане целите на специалното събитие.
 23. Особености при комуникациите на специални събития като фестивали, панаири и изложения – сходство между българската практика и световния опит.
 24. Онлайн събития – специфика и начини за управление
 25. Планиране на кариера в сферата на съвременния мениджмънт на специални събития – структура, цели и функции на фирмите за специални събития, различните специалисти в подобни фирми. Компаниите, които наемат фирми за специални събития и взаимоотношенията фирма – клиент. Ролята на професионални организации.
 26. Организиране на специално събитие в екип в НБУ.
 27. Организиране на специално събитие в екип в НБУ.
 28. Организиране на специално събитие в екип в НБУ.
 29. Организиране на специално събитие в екип в НБУ.
 30. Организиране на специално събитие в екип в НБУ.

Литература по темите:

1. Специални събития, д-р Джо Голдблат, РОЙ Комюникейшън, София 2004

2. The 21st Century Meeting and Event Technologies: Powerful Tools for Better Planning, Marketing, and Evaluation 1st Edition

by Seungwon "Shawn" Lee, Dessislava Boshnakova, Joe Goldblatt, Apple Press, 2016

3. Годишниците на Департамент “Масови комуникации”.

4. Сброниците от летните школи по ПР, организирани от Департамент “Масови комуникации”.

5. Events Management (Events Management S.) by Glenn Bowdin, Johnny Allen, William O'Toole, Rob Harris, Ian McDonnell.

6. www.ises.org

7. specialevents.com