ADVB523 Работа по бриф

Анотация:

Курсът е свързан с реален проект по бриф на Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA). Всяка година EACA развива международния студентски конкурс AdVenture, в който студенти от Европа работят по бриф на реален клиент (обикновено значима европейска организация), като самият конкурс се провежда на няколко етапа и се журира от авторитетно международно жури. Тъй като всеки университет може да излъчи до 4 екипа от 4 студенти, идеята на този проект е да насърчи студентите от БП Реклама да участват масово в разработването на реални проекти по брифа на EACA, като след вътрешна дискусия и защитата най-добрите екипи бъдат излъчени като представители на НБУ в конкурса AdVenture.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р
гл. ас. Боряна Гигова  д-р
 Иван Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят

• Как изучаваното в рамките на лекционните курсове се прилага на практика

2) ще могат

• да планират и провеждат сами процеси, свързани с развитието на една рекламна и медийна кампания.

Да участват с готови проекти в международния студентски конкурс AdVenture


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на бриф. Сформиране на екипи
  2. Как да спечелим AdVenture - указания за участие, критерии за оценяване, добри практики
  3. Предварителни проучвания - първични и вторични
  4. Комуникационна стратегия
  5. Медийна стратегия
  6. Голяма идея
  7. Проект за ИМК
  8. Конферанс

Литература по темите:

всяка година се предоставя от организацията рекламодател