ADVB521 Практика: Рекламна академия

Анотация:

Ежегодно Нов български университет, заедно с Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) организират събитието „Рекламна академия“.

В рамките на академията през първия ден се провеждат лекции и презентации на реални казуси от практиката на водещи рекламодатели и агенции.

През втория и третия ден са предвидени уоркшопове, като студентите се разпределят в екипи и под менторство на практици работят по реални казуси.

През четвъртия ден се провеждат презентации на студентските проекти пред жури от практици, които връщат реална информация по изработените екипни проекти.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят

• Как изучаваното в рамките на лекционните курсове се прилага на практика

2) ще могат

• да планират и провеждат сами процеси, свързани с развитието на една рекламна и медийна кампания.


Предварителни изисквания:
студенти 3-ти курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Електронни ресурси на НБУ: Базата данни World Advertising Research Center, която може да се ползва както в локалната мрежа на НБУ, така и извън нея.

• База данни World Advertising Research Center (WARC) предоставя информация за всички аспекти на маркетинга, медиите и комуникациите. Платформата съдържа 45000 статии, казуси, изследователски доклади, статии, новини и резюмета на английски език. Включва проучвания на пазара, прогнозиране на рекламни разходи, профили на големи марки и задълбочени репортажи за събития в бранша.