ADVB520 Проект: Работа по бриф на ЕАСА

Анотация:

Всяка година Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA) развива международния студентски конкурс AdVenture, в който студенти от Европа работят по бриф на реален клиент (обикновено значима европейска организация). Конкурсът се провежда на няколко етапа и се журира от авторитетно международно жури. Всеки университет, който е член на ЕАСА (както е НБУ) може да излъчи до 4 екипа от 4 студента. Идеята на проекта е да насърчи студентите от БП „Реклама“ да участват в разработването на реални проекти по брифа, като след вътрешна дискусия и защитата, най-добрите екипи ще бъдат излъчени като представители на НБУ в конкурса AdVenture.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят

• Как изучаваното в рамките на лекционните курсове се прилага на практика

2) ще могат

• да планират и провеждат сами процеси, свързани с развитието на една рекламна и медийна кампания.


Предварителни изисквания:
студенти от БП "Реклама", 3-ти курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Електронни ресурси на НБУ: Базата данни World Advertising Research Center, която може да се ползва както в локалната мрежа на НБУ, така и извън нея.

• База данни World Advertising Research Center (WARC) предоставя информация за всички аспекти на маркетинга, медиите и комуникациите. Платформата съдържа 45000 статии, казуси, изследователски доклади, статии, новини и резюмета на английски език. Включва проучвания на пазара, прогнозиране на рекламни разходи, профили на големи марки и задълбочени репортажи за събития в бранша.

Допълнителна литература се дава от самият рекламодател, при брифирането на екипите.