ADVB009 Фотографията в рекламата

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Целта на курса е да запознае студентите с видовете рекламна фотография и основните художествени изисквания при решаването на рекламни и други творчески задачи. Студентите ще се запознаят с основните на фотографията: техника, резолюция, композиция, светлина, жанрове фотография и работен процес при рекламната фотография. Ще бъдат разгледани вариантите за формиране на бюджет на рекламна фотосесия. Ще се обсъди връзката клиент - агенция - творчески изпълнител. Ще се разгледат брифове към фотографи и важните неща в тях.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят: Основните правила и изисквания за реализирането на рекламни фотографски проекти във всички сфери на комерсиалната фотография

2. Могат Да изготвят бриф към фотографа за изпълнение на рекламна задача.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Въведение, основни понятия във фотография. От думи към образи.
 2. Композиция 1 (рамка)
 3. Композиция 2 (равнина)
 4. Композиция 3 (пространство)
 5. Цветове. Работа с цветовете. Цветни схеми
 6. Светлината като изразно средство
 7. Светлината - комплкесна светлина
 8. Анализ на кадри и реклами
 9. Снимане на предмети. Пакшот.
 10. Снимане на хора
 11. Сложни снимки с хора и предмет
 12. Обработка на изображенията
 13. TVC vs Print
 14. Формиране бюджет. Организация на снимачния процес
 15. Обсъждане на студентските проекти

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

Портретна фотография - Панайот Бърнев

Проявяване - Норберт Гьопел

Фототрикове - Алфред Улман

Цветна фотография - Янка Кюркчиева

Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

6. Творческая фотография -Сергей Морозов

7. Творческие методы печати в фотографии - Г.Вудхед

8. Въведение в художественую фотографию - А.Панфилов

9. Ретуш - когда и как - Карл Сютерлин

10. Репродуцирование слайдов - Д.Лутоверь

11. Особые приемы фотографии - Б.Плушников

12. Фотосъемка движения - Д.Морли

13. Изкуство цветной фотографии - Джон Хеджкоу

14. Фотография шаг за шагом - Майкъл Ленгфорд

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To

Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

Средства за оценяване:

Формите на текущо оценяване са тестове и курсов проект.