CINB506 Основи на звукозаписа в киното и телевизията

Анотация:

Целта на курса е, студентите да разберат основните принципи на звука от гледна точка на режисурата в кино продукцията. Студентите, успешно преминали курса, ще могат да осъществяват по-добри звукови записи, поради по-доброто разбиране как да контролират звука в тяхната среда за запис. Също така ще могат да подберат необходимите технически средства за звукозапис, както на закрито, така и на открито, използвайки правилните микрофонни техники за звукозапис в различна среда. Ще могат да извършват базови корекции на записаните аудио файлове и да им придават дълбочина на звучене и правилна панорама.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Емил Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:

•базови познания за физичните свойства на звука;

•принципа на работа на озвучителните и звукозаписните системи, както и ще имат познания как да изберат правилна система за звукозапис;

•базови познания за видовете микрофони и как да изберат правилния микрофон за да извършат звукозапис;

•базови познания как да извършат манипулация на звуков файл с помощта на еквалайзер, ривърб, компресор и др. устрйства.

Могат:

•да извършват звукозапис на терен - на закрито и открито;

•да манипулират посоката на звуков източник в съответствие с нуждите им за конкретен проект – панорама на звука, отдалечаване/приближаване на звук и др.;

•ще имат умения за обработване и конвертиране на аудио файлове в различни формати.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

•ЧАБАЙ, Даниел. Звукозапис за любители, Техника, 1983

•МАРИНОВ, А. ЗАРКОВ, Н. Електроакустика и звукозапис. Техника, 1968

•HOLMAN, Tomlinson. Sound for Film and Television (Third edition), 2010

•GIBBS, Tony. The Fundamentals of Sonic Art & Sound Design. Lausanne: AVA Books, 2007

•HOMER, Matthew. Beyond the Studio: The Impact of Home Recording Technologies on Music Creation and Consumption. Nebula. 2009

•HULL, Geoffrey P., Thomas W. HUTCHINSON, and Richard STRASSER. Music Business and Recording Industry: Delivering Music in the 21st Century. New York: Routledge, 2011

•IZHAKI, Roey. Mixing Audio: Concepts, Practices, and Tools. New York: Routledge, 2018

•CROSS, Mark. Audio Post Production for Film and Television, 2013

Средства за оценяване:

Текущ контрол

•Практическа задача 50%

•Проект 50%

Финален изпит

•Практическа задача 50%

•Проект 50%