ADMB536 Практика

Анотация:

Целите на курса са:

• Студентите да покажат умения да разберат и коментират конкретни казуси свързани с публичната администрация

• Да се подготвят за написването и защита на бакалавърска теза

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р
гл. ас. Милена Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще се запознаят с някои проблеми в публичната администрация и ще имат възможност да предложат решения.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Заданията (казусите) са зададени в Мудъл
  2. дискусия

Литература по темите:

За да отговорят на въпросите поставени в качените в Мудъл казуси, студентите трябва да покажат самостоятелно умение да намерят подходящата литература