VIRB513 Семинар: Хистология

Анотация:

Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

 Александър Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: