VIRB504 Свободни радикали и антиоксиданти

Анотация:

Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

проф. Мария Ангелова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: