BAAB518 Счетоводен документооборот

Анотация:

Изследва съдържанието и тенденции на счетоводния документооборот.

• Технологичните аспекти на счетоводния документооборот.

• Методическите насоки за съставяне на документооборота.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят и могат:

• Съвременните особености на документооборота.

• Технологията на съставяне на счетоводни документи

• Разбират и могат да четат счетоводни документи.

• Събират, анализират и оценяват информация за счетоводен документооборот.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основи на счетоводството

• Финансово правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност на документирането като счетоводен способ
 2. Нормативна база
 3. Форма и видове документи
 4. Първични документи
 5. Принципи и изисквания за разработване на документооборот
 6. Организация и правила за документооборота
 7. Съставяне, обработка и съхранение на счетоводни документи
 8. Изисквания за разработване на система за автоматизирана обработка на счетоводна информация
 9. Потребители на информация от счетоводни документи и документооборот
 10. Счетоводни документи необходими за финансов и данъчен контрол
 11. Счетоводни документи необходими за финансов одит
 12. Осъвременяване на счетоводни документи и документооборот
 13. Цифровизация на счетоводните документи
 14. Дигитализация на счетоводството
 15. Презентация на курсов проект и тест

Литература по темите:

1.Ст. Стоянов и кол.-Счетоводство-основен курс-София-2018г.

2.Сн. Башева и кол.-Основи на счетоводството-София-2009г.

3.Ст. Дурин и кол.-Счетоводство на предприятието-София-2016г.

4.Албум първични счетоводни документи-Форком-2003г.

5.Закон за счетоводство - в сила от 01.2016г.

6. Лекции

Средства за оценяване:

Студентите разработват:

1.- КУРСОВ ПРОЕКТ по избрана от тях тема от тематичния план или близка тема свързана с курса и го презентират /защитават

и 2.-решават ТЕСТ за текущо и финално оценяване

1. Теста съдържа въпроси от лекционен м-л и препоръчителна л-ра.

2. Съдържание и структура на курсовия проект

Проектът е с обем не по-малко от 10 страници