POLS505 Практикум: Политически партии

Анотация:

Политиката и обществото (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Евгений Дайнов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: